Pjesma

Žminjština

Balun

Pijmo pijmo zbukalete to je vino naše tete Pijmo pijmo spunega Bog će dati drugega Melji melji moj mužina kako stari tovarina Šu kuraja sve do kraja a na kraju bakalaja Moja mati siromaha nima ko ne mene I mene bi vragu dala da nima ni mene Nemoj mala ti parati da ću te ja kaparati Ča ne vidiš ti moj trube da ti drugi ženu ljube Jedna noga me boli a na drugu šepan Nemoj mala ti parati da ja tebe čekan Meni je rekla moja mat neka se oženim Za onoga truteža ki mi dobro želi

Audio

Midi

Balun.mid
Povezane izvedbe s pjesmom Balun na Youtube: 19
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790