Pjesma

Žminjština

Udrila je sedma ura

Udrila je sedma ura otvori mi malo vrata da mi gremo sad na špas čekaj junak mladi još mi ni šla majka spat Udrila je osma ura otvori mi malo vratada mi gremo sad na špas čekaj junak mladi još mi ni šal otac spat Udrila j deveta ura otvori mi malo vrata da mi gremo sad na špas čekaj junak mladi još mi ni šla sestra spat Udrila j deseta ura otvori mi malo vrata da mi gremo sad na špas čekaj junak mladi još mi ni šal bratac spat Udrila jedanajsta ura otvori mi malo vrata da mi gremo sad na špas čekaj junak mladi još mi ni šla nona spat Udrila j dvanajsta ura otvori mi malo vrata da mi gremo sad na špas hodi z Bogom junak mladi jušto sada ja gren spat

Audio

Midi

Udrila je sedma ura.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790