Pjesma

Žminjština

Zaspal Pave

Zaspal Pave pod jorihom hlade ma naj zaspal Pave Stani Pave rosa na te pade ma naj stani Pave Rosa će ti košulju zmočiti ma naj rosa će ti Nije meni do moje košulje Neg je meni do moje nevolje Da mi ljuba za drugoga grede Žen se ženi kćerko materina I ja ću se mladi oženiti Ja san našal drugu ljubu za me Puno bolju puno bogatiju I od bolje majke podojenu Tanka mi je tanka ter visoka Bilih lica i črnih očica

Audio

Midi

Zaspal Pave.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790