Pjesma

Žminjština

Zaspal Pave

Zaspal Pave rožice pod jorihom hlade Stan se gore Pave moj rosa na te pade Rosa će ti rožice košulju zmočiti Nije meni rožice za košulju moju Već je meni rožice za mladu divojku

Audio

Midi

Zaspal Pave.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790