Pjesma

Žminjština

Zaspal Pave

Zaspal Pave pod orihom hlade Stani Pave rosa na te pade Rosa će ti košulju zmočiti Nije meni do košulje moje Već je meni za lipotu moju

Audio

Midi

Zaspal Pave.mid
Povezane izvedbe s pjesmom Zaspal Pave na Youtube: 1
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790