Pjesma

Žminjština

Tarankalica

Aj drugomu človiku olovo mu plava a meni nevoljne mu slama na dno pada Aj drugomu človiku mesa i pečenja a meni nevoljnemu dosta kora hljeba

Audio

Midi

Tarankalica.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790