Pjesma

Otok Krk

Onamo ide jedan brod

Onamo re jedan brod, jedan brod. U njem mi je dragi moj. Ono su jadranešca. Ko san ja šivala. Ono je bandera. Ku san rakamala.

Audio

Midi

Onamo ide jedan brod.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790