Slika


Adria Microtonalis

Istraživanja tijesnog dvoglasja na Jadranu

Opis

Adria Microtonalis je projekt koji uključuje interdisciplinarni pristup istraživanju i analizu intonacijskih sustava tradicijske glazbe sjevernog Jadrana kroz 4 faze: izrada znanstvene studije, suvremeni instrumenti i tradicijski sustav intonacije, umjetnički rad te diseminacija znanstvenih rezultata rada.

Po završetku projekta i realizaciji svih njegovim etapa očekujemo materijalni rezultat u vidu prezentiranog i izdanog znanstvenog i umjetničkog materijala koji će obogatiti našu nematerijalnu kulturu, baštinu i glazbenu umjetnosti (kako prošlu, tako i buduću), te se nadamo postati osnovna referenca za sva buduća slična istraživanja tradicijske glazbe.


Ciljevi

Ciljevi istraživačko-umjetničkog projekta Adria Microtonalis obuhvaćaju:

 • Istraživanje i analizu glazbala i intonacijskih sustava tradicijske glazbe sjevernog Jadrana: netemperiranog dvoglasnog sviranja i pjevanja, specifičnog za ovo područje, što uključuje starinsko pjevanje, bugarenje, glagoljaške napjeve i napjeve na tanko i debelo
 • Poticanje novog hrvatskog stvaralaštva temeljenog na tradicijskoj glazbi
 • Revalorizaciju kulturne baštine, te njezinu promociju u okviru mikrotonalne glazbe

Faze

Četiri faze provedbe projekta Adria Microtonalis:

 • Istraživanje akustičkih značajki
 • Izrada tehnoloških rješenja za kreiranje novih instrumenata
 • Umjetničko oblikovanje
 • Diseminacija znanstvenih i umjetničkih rezultata rada

Tim

Adria Microtonalis su pokrenuli i provode skladatelj i inovator Zoran Šćekić, muzikologinja dr.sc. Diana Grgurić i Aleksandar Valenčić, glazbenik, producent, u partnerstvu s Ustanovom „Ivan Matetić Ronjgov" iz Viškova. Projekt financijski podupire Primorsko-goranska županija i Ministarstvo kulture.


Doprinos

Doprinos Adria Microtonalis je početak detaljnog i sustavnog istraživanja intonacijskih sustava hrvatske tradicijske glazbe što doprinosi motiviranju hrvatskih glazbenika za promoviranje naše kulturne baštine i istraživanje mikrotonalnih sustava uopće te predstavljanje jedinstvenosti hrvatskog glazbenog identiteta u kontekstu inozemne tradicijske glazbe. Realizacija ciljeva ovog projekta značajno doprinose fundusu znanja (kojeg trenutno nema) o intonacijskim sustavima tradicijske glazbe što će omogućiti edukaciju i poduku kako stručnih glazbenih segmenata (skladatelja, glazbenika, muzikologa) tako i amaterskih entuzijasta koji se uglavnom bave samo praksom


Korisnici

Korisnici rezultata projekta Adria Microtonalis u njegovoj prvoj i drugoj fazi su muzikolozi i povjesničari umjetnosti koji se bave područjem glazbene baštine, glazbenog identiteta, skladatelji i glazbenici koje zanima područje tradicijske glazbe i njezini intonacijski sustavi te akademski glazbenici, skladatelji, pjevači i srodna zanimanja, svakako profesori i predavači na visokim, višim i srednjim glazbenim školama te profesionalne ustanove i amaterska udruženja usmjerena očuvanju i njegovanju tradicijske glazbe. Korisnici su i svi oni skladatelji i glazbenici koje zanima daljnji razvoj glazbe te specifično njeno mikrotonalno područje. Ovi korisnici nisu nužno ograničeni na teritorijalno područje Republike Hrvatske, obzirom da se mikrotonalna zajednica organizira u europskom ili globalnom kontekstu kroz godišnje festivale mikrotonalne glazbe gdje bi se nalazi i rezultati projekta također svakako predstavili. Prikupljanje, istraživanje i analiziranje intonacijskih sustava tradicijske glazbe omogućiti će svim zainteresiranim korisnicima korištenje rezultata ovog projekta u svrhu daljnjeg istraživanja i primjeni pri njihovom umjetničkom stvaralaštvu, te nadamo se i potaknuti slična istraživanja na drugim područjima hrvatske tradicijske glazbe koji imaju jednako zanimljiv potencijal (kao npr. tradicijska glazba s područja Dalmacije, Like ili Slavonije). Korisnici rezultata projekta, uključujući uspješno završenu njegovu drugu fazu, su već navedeni izravni ali i neizravni korisnici koji će o projektu saznati kroz izdavanje i odgovarajuću promociju glazbenog materijala te među njih svakako spadaju amaterski glazbenici i izvođači upravo tradicijske glazbe, stanovnici i zaljubljenici u Istru i sjeverni Jadran, Hrvatsku i njezinu tradiciju i baštinu.


Iz medija

Projekt Adria Microtonalis predstavljen je 17.05.2016. u Rijeci i popraćen je nizom članaka u medijima. Ovdje izdvajamo neke od njih:


Aj hodi mi ti

Rezultati analize akustičkih značajki suvremenog dvoglasnog pjevanja tradicionalnih napjeva

Pjesma

Poslušajte suvremenu izvedbu pjesme Aj hodi mi ti na temelju koje je izrađena akustička analiza.


Vrste analize

Iščitavanje međutonskih odnosa u pjesmi "Aj hodi mi ti" uključivalo je 3 vrste analize:


 1. Vizualna analiza reprezentira tonsko-vremenski dijagram iz kojeg je moguće iščitati tonske pozicije i odrediti njihove odnose (linearno i vertikalno)

 2. Audio frekvencijska slika analize na softveru Celemony Melodyne napjeva Aj hodi mi ti


 3. Računalna kvantitativna analiza omogućuje definiranje visine tonova i njihovih međuodnosa.

 4. Ilustracija računalnog zapisa akustičkih vrijednosti dvoglasja i odstupanja od jednakotosnke temperacije ostvarenih u pjesmi Aj hodi mi ti


 5. Slušna analiza glazbenih sastavnica i tonskih odnosa.

Rezultati analize

Na temelju navedenih metoda analize može se zaključiti sljedeće:

 • Mikrotonalna glazba podrazumijeva kontinuitet određenog odstupanja od jednakotonske temperacije (30 ct i manje).
 • Analizom intervalskog odnosa izraženim u numeričkim vrijednostima zaključuje se da je maksimalno odstupanje od jednakotonske kromatike 63 ct, a prosječno odstupanje 19,7 ct.
 • Na 45 tonova odstupanje više od 30 ct se javlja sporadično, a brojčano 8 puta, što u prosjeku iznosi 17,77%.
 • Na temelju slušanja može se konstatirati da se radi o relativno malom odstupanju od jednakotonske kromatike.
 • Iz slušne analize dobiva se dojam da su odstupanja više rezultat interpretacije negoli funkcioniranja u mikrotonalnom sustavu.


Očekuje se da će projekt Adria Microtonalis proizvesti niz sličnih analiza temeljenih na suvremenim empirijskim metodama proučavanja glazbe.

Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790