Table

Pjesme

NAZIV PODRUČJE MJESTO AUDIO
Aj, te tvoje nožice Pazinština Pazinština
Bilo vavek veselo Pazinština Pazinština
Cviće mi polje pokrilo Pazinština Pazinština
Cviće mi polje pokrilo Pazinština Pazinština
Cviće mi polje pokrilo Pazinština Pazinština
Cviće mi polje pokrilo Pazinština Pazinština
Cviće mi polje pokrilo Pazinština Pazinština
Cviće moje Pazinština Pazinština
Ča Barbanci govore Pazinština Pazinština
Ča je šćapunić Pazinština Pazinština
Da bi znala moja mat Pazinština Pazinština
Da bi znala moja mat Pazinština Pazinština
Divojčica narančica Pazinština Pazinština
Divojčica narančica Pazinština Pazinština
Divojčica narančica Pazinština Pazinština
Divojka je ruže brala Pazinština Pazinština
Djevojka je ruže brala Pazinština Pazinština
Dobar večer Pazinština Pazinština
Dobro jutro Pazinština Pazinština
Doletila ptica Pazinština Pazinština
Fran se i Lijana Pazinština Pazinština
Ive se šeće Pazinština Pazinština
Ive kosi Pazinština Pazinština
Izrasla je šenica belica Pazinština Pazinština
Izrasla je šenica belica Pazinština Pazinština
Junak i Marija Pazinština Pazinština
Junak i Marija Pazinština Pazinština
Jure z briga Pazinština Pazinština
Jušto sad nam gredu Pazinština Pazinština
Jušto sada gremo Pazinština Pazinština
Jušto sada gremo Pazinština Pazinština
Kad te vidin Pazinština Pazinština
Kad su bile tri sestrice Pazinština Pazinština
Kapitane mili Pazinština Pazinština
Koliko je od Učke do mora Pazinština Pazinština
Lipa mlada moja Pazinština Pazinština
Ljubo moja Pazinština Pazinština
Ma si nabrkljana Pazinština Pazinština
Mala Fume Pazinština Pazinština
Mala Jele Pazinština Pazinština
Mala Kanfanarka Pazinština Pazinština
Mila ča si govorila Pazinština Pazinština
Mili Bože Pazinština Pazinština
Mili Bože, ma je slabo lito Pazinština Pazinština
Na hrastu je naranča rodila Pazinština Pazinština
Na Učki je bura Pazinština Pazinština
Nagnula se višnjica Pazinština Pazinština
Ne beri, Jele, jabuke Pazinština Pazinština
Nije mene naranča rodila Pazinština Pazinština
Oj divojko Pazinština Pazinština
Oj divojko Pazinština Pazinština
One dvi naranče Pazinština Pazinština
One dvi naranče Pazinština Pazinština
Po moru plovi barčica Pazinština Pazinština
Popuhnul je tihi vetar Pazinština Pazinština
Popuhnul je tihi vetar Pazinština Pazinština
Potpuhnul je tihi vetar Pazinština Pazinština
Pozdravljamo selo Pazinština Pazinština
Pustila sam milu majku Pazinština Pazinština
Radićeva rožica Pazinština Pazinština
Rodila loza Pazinština Pazinština
Rodila loza Pazinština Pazinština
Rodila loza Pazinština Pazinština
Rodila loza Pazinština Pazinština
Rodila loza Pazinština Pazinština
Rumena si Pazinština Pazinština
Sedila tužna grlica Pazinština Pazinština
Sedela tužna grlica Pazinština Pazinština
Sidila tužna grlica Pazinština Pazinština
Sinoć je Ive Pazinština Pazinština
Sinoć mi je Ive Pazinština Pazinština
Stan gori, Jele Pazinština Pazinština
Stani mi se, stani Pazinština Pazinština
Stani mi se stani Pazinština Pazinština
Suknju san kupil Pazinština Pazinština
Sve je kriva tvoja nona Pazinština Pazinština
Svekrvica rano stane Pazinština Pazinština
Široka su plećaca tvoja Pazinština Pazinština
Široko more i Dunav Pazinština Pazinština
Tamo dole jedno selo Pazinština Pazinština
Tamo doli jena murva Pazinština Pazinština
Tamo doli jena mala murva Pazinština Pazinština
Tamo doli san hodil Pazinština Pazinština
Trava povaljena Pazinština Pazinština
Tri su rane Pazinština Pazinština
Tužna mladost moja Pazinština Pazinština
Tužna mladost moja Pazinština Pazinština
Tužna Paulina Pazinština Pazinština
U Lindaru lip samanj Pazinština Pazinština
U sej vrime godišta Pazinština Pazinština
Učera je bila ruda Pazinština Pazinština
Ustal san se jeno jutro Pazinština Pazinština
Uzeja kosu Pazinština Pazinština
Veseli se, majko junakova Pazinština Pazinština
Zaspal Pave Pazinština Pazinština
Zaspal Pave Pazinština Pazinština
Zaspal Pave Pazinština Pazinština
Zaspal Pave Pazinština Pazinština
Zaspal Pave Pazinština Pazinština
Zaspal Pave Pazinština Pazinština
Zašla zvezda Pazinština Pazinština
Zibala j’ Ane Pazinština Pazinština
Zibala Jane Pazinština Pazinština
Zora rudi Pazinština Pazinština
Zrasla mi je hrušvica Pazinština Pazinština
Zrasla mi je hrušvičica Pazinština Pazinština
Zrasla mi ladonja Pazinština Pazinština
Zrasla mi ladonja Pazinština Pazinština
Zrasla mi ladonja Pazinština Pazinština
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790