Pjesma

Pazinština

Da bi znala moja mat

1. Da bi znala moja mat ča je ruda koromač. traj na na naj ni na ni naj, ča je ruda koromač 2. Ona bi ga sadila, kako divojka bašelak. 2. Jeda grana bašelka junaku je nedosta. 4. Bašelak se zeleni, junak mu se veseli.

Audio

Midi

Da bi znala moja mat.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790