Pjesma

Puljština

Cviće mi polje

Cviće mi polje pokrilo, cviće mi polje pokrilo. Željo od srca mojega. Sama mi staza ostala. Kuda moj dragi prolazi. Dojdi mi, dragi, navečer. Moja će majka zaspati. Ja ću te, dragi, čekati.

Audio

Midi

Cviće mi polje.mid
Povezane izvedbe s pjesmom Cviće mi polje na Youtube: 3
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790