Pjesma

Puljština

Hiljadu i devet godina

Na hiljadu i devet godina više temu četrnajst godina. Dvajset i šest srpnja to vam biše, kad nam bojne trube zatrubiše. Za dvadeset i četiri sata svaki mora da se puške hvata. Zakon vridi za stare i mlade, da se jave kod svoje armade. Stojte zdravo, mili roditelji, srce moje sve dobro vam želi. Hvala vama na lipom uzgoju, ne žalite vi sudbinu moju.

Audio

Midi

Hiljadu i devet godina.mid
Povezane izvedbe s pjesmom Hiljadu i devet godina na Youtube: 1
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790