Pjesma

Puljština

Naranča se vitru moli

Naranča se vitru moli na naj ni o ne ti ne ni ne na na na na naj, vitru moli na naj. Da joj grane ne odlomi. Svaka grana po naranču. A na vrhu po četiri. I med njima sokol ptica.

Audio

Midi

Naranča se vitru moli.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790