Pjesma

Puljština

Ne plač, milo, drago

Ne plač milo drago, ne daj srcu jada. Dosti ćeš plakati kad na vojsko pojden. Kad buš, draga, čula da sam poginuo. Oput se pokloni i reci ovako. Ovdje leži tilo dragoga mojega. Oj, crna zemljice, ne budi mu teška. Zelena travica budi ga vesela. Kako san ja bila ka san ga ljubila. Rumene rožice, lipo mu cvatite. Nebeske ptičice lipo mu pivajte.

Audio

Midi

Ne plač, milo, drago.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790