Pjesma

Puljština

Oj, divojko, ja san vaš

Oj divojko, ja san vaš uzmite me za noćas traj na na naj ne na na na na na naj o ja ni na ni ne na. traj na naj ne na ne na ne na naj traj ne na naj ne na na ne na naj traj na na naj ne na na na na na naj o ja ni na ni ne na.

Audio

Midi

Oj, divojko, ja san vaš.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790