Pjesma

Puljština

Oj, divojko moja

Oj divojko, oj divojko, ko no no no noj mo/nino/ja joj nono no no noj no no no noj joj no no no mo/nino/ja. Sparaj ro, sparaj rože za me. Ja ću za, ja ću za te, moja za te. Kada bu, kada budeš moja.

Audio

Midi

Oj, divojko moja.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790