Pjesma

Puljština

Oj, ti kućo

1. Oj, ti kućo vesela svaku dobu leta kad te zid zadrži tu je zemlja sveta. 2. Ti si sagrađena s kamen od mramora, ti si pometena s perjem od pauna. 3. Na tebi su vrata od suhoga zlata, pridoh ti pred vrata, o, mila, o, draga. 4. Ili mi otvori ili mi sprogovori da postol ne deren, ni život ne trudin. 5. Puno je vrimena da nis ovdi bija, ni ovoj kuntradi da se ni kantalo. 6. Kada će dušo ime tvoje slavit i na glavu tvoju krunu ćemo stavit. 7. Ča si reka, mili, miloj majki mojoj, ja san rad kuntenta biti volji tvojoj. 8. Nemoj potli reći da ti nis’ ugodna, da ti nis’ ugodna, srcu nespodobna. 9. Er sam sirotica maljahnoga zrasta, ma nis’ ni zavična srca junačkoga.

Audio

Midi

Oj, ti kućo.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790