Pjesma

Puljština

One tri naranče

1. One tri naranče, one tri naranče. o ja ni na ni ne na o ne tri naranče 2. Ke ti je majka dala, 3. Da biš meni mala, 4. Jednu darovala.

Audio

Midi

One tri naranče.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790