Pjesma

Puljština

Pošla je žena po oganj

1. Pošla je žena po oganj o ja ni nu ni traj ni na ni naj. 2. Stala je tamo deset dan. 3. Kada je došla do doma. 4. Našla je muža u popelu. 5. Sram te budi, ti moj muž. 6. Drugi muži na dele. 7. A ti meni ležiš u popele. 8. Na to se mužak razjadi. 9. Hitija kosu na rame. 10. Paka je poša u polje. 11. Pokosija je tri vahlje. 12. U svakem vahlje tri voza. 13. Nit’ ručka, niti objeda. 14. Na to se mužak razjadi. 15. Hitija kosu na rame. 16. Paka je poša do doma. 17. Kada je doša do doma. 18. Naša je popa na žene. 19. Sram te budi, ti moj pop. 20. Drugi popi mašu maše. 21. A ti naše žene jašeš. 22. Na to se mužak razjadi. 23. Hitija kosu obatle. 24. Ubija ženu i popa.

Audio

Midi

Pošla je žena po oganj.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790