Pjesma

Puljština

Pred vašima je vrati

1. Pred vašima je vrati ladonja zelena pred vašima je vrati ladonja zelena, donja zelena. 2. Na njoj mi se suši ta bela stomanja. 3. Koju je nosila divojka po feštan. 4. A sad neće mlada, ni mlada ni žena. 5. Ali sutra neće ni divojka ni žena.

Audio

Midi

Pred vašima je vrati.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790