Pjesma

Puljština

Zibala j’ Ane

1. Zibala j' Ane, zibala j' Ane Pavla ditića, o ja na ni na ni na ni ne na Pavla ditića. 2. Zibala ga je celih devet lit. 3. Šta ćeš ti, Ane za tvoje mito? 4. Hoćeš ti, Ane, vole Pavlove? 5. Voli ja iman, volara niman. 6. Hoćeš ti, Ane, konje Pavlove? 7. Konji ja iman, konjara niman. 8. Hoćeš ti, Ane, zlato Pavlovo? 9. Zlato ja iman, zlatara niman. 10. Hoćeš ti, Ane, Pavla ditića? 11. Hoću ja majko Pavla ditića.

Audio

Midi

Zibala j’ Ane.mid
Povezane izvedbe s pjesmom Zibala j’ Ane na Youtube: 2
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790