Pjesma

Pazinština

Kad su bile tri sestrice

1. Kad su bile tri sestrice, koje su bile za navigat. o ja ni na ni tra na ne ne naj, koje su bile za navigat. 2.Navigale sve po moru, sve po moru su plavale.

Audio

Midi

Kad su bile tri sestrice.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790