Pjesma

Pazinština

Ma si nabrkljana

1. Ma si nabrkjana, ma si nabrkjana, ma si na brkjana mlada divojčica o ja na ni ne naj, o ja na ni ne naj, o ja na ni ne naj, mlada divojčica. 2. Ma su naricane mlade divojčice. 3. Ma su namurane mlade divojčice. 4. Ma su popeglane mlade divojčice.

Audio

Midi

Ma si nabrkljana.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790