Pjesma

Pazinština

Mili Bože, ma je slabo lito

1. Mili Bože, mili Bože ma je slabo lito. 2. Kamo ćemo, kamo ćemo ja i ti, ženo moja. 3. Poći ćemo, poći ćemo na polje zeleno. 4. Gdje ni drivlja, gdje ni drivlja, drivlja ni kamenja. 5. Ko ne jena, ko ne jena naranča črlena. 6. Pod njom sidi, pod njom sidi mlada divojčica

Audio

Midi

Mili Bože, ma je slabo lito.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790