Pjesma

Pazinština

Po moru plovi barčica

1. Po moru plovi barčica, po moru plovi barčica o ja na ne na ni tra na naj 2. U njoj se vozi Mikula. 3. Na njem se bijeli košulja. 4. Nije ju prala majčica. 5. Već ju je prala ljubica. 6. Nije je prala vodicom. 7. Već ju je prala suzicom. 8. Nije ju sušila na suncu. 9. Već ju je sušila na srcu.

Audio

Midi

Po moru plovi barčica.mid
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790