Pjesma

Pazinština

Popuhnul je tihi vetar

1. Potpuhnul je tjehi vjetar, potpuhnul je tjehi vjetar oj ni na ne na vjetar. 2. I odnesal Mari krunu. 3. Naša ju je jedan mali. 4. „Evo Mare kruna tvoja. 5. Ko ćeš biti ljuba moja.” 6. „Volela bin se utopiti. 7. Neg morova ljuba biti.”

Audio

Midi

Popuhnul je tihi vetar.mid
Povezane izvedbe s pjesmom Popuhnul je tihi vetar na Youtube: 4
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790