Table

Pjesme

NAZIV PODRUČJE MJESTO AUDIO
Aj, Brsečanka Puljština Krnica
Aj, sinoć san ija žuku Puljština Rakalj
Bile jesu tri sestrice Puljština Melnice (Barban)
Bolan Marko bolan Puljština Marčana
Bolan Marko bolan Puljština Marčana
Cviće mi polje Puljština Medulin
Cviće mi polje Puljština Ližnjan
Dojti ću ti Puljština Medulin
Dojti ću ti Puljština Medulin
Draga nan je zemlja Puljština Medulin
Hiljadu i devet godina Puljština Puljština
Kad ja pro/ni noj/den Puljština Rakalj
Ki ne pije Puljština Krnica
Lošinjanke drage Puljština Krnica
Majka Maru Puljština Medulin
Majka Maru Puljština Valtura
Majka Maru Puljština Ližnjan
Majka Maru Puljština Medulin
Majka Maru Puljština Ližnjan
Majka Maru Puljština Medulin
Mali Ive Puljština Puntera
Mila mati imaš me jedinu Puljština Marčana
Nagnula se višnjica Puljština Medulin
Naranča se vitru moli Puljština Medulin
Ne plač, milo, drago Puljština Filipan
Ne znaš malica Puljština Barban
Oj, divojko Puljština Puljština
Oj, divojko, ja san vaš Puljština Marčana
Oj, divojko, lipa moja Puljština Medulin
Oj, divojko moja Puljština Marčana
Oj, divojko, pod kin kin Puljština Barban
Oj, divojko, pod kin kin Puljština Barban
Oj, Hitleru, proklet da biš bija Puljština Filini
Oj, lahku noć Puljština Puljština
Oj, ti kućo Puljština Medulin
One dvi jabuke Puljština Medulin
One dvi jabuke Puljština Medulin
One tri naranče Puljština Rakalj
Poletela rosna ptica Puljština Puntera
Poskočica Puljština Marčana
Pošla je žena po oganj Puljština Marčana
Pošla je žena po oganj Puljština Rakalj
Pred našimi vratin Puljština Medulin
Pred vašima je vrati Puljština Medulin
Prosil je star muž Puljština Marčana
Prošal je Ive Puljština Rakalj
Resti bolje, moj zeleni bore Puljština Svetvičenat
Rodila loza Puljština Svetvičenat
Rodila loza Puljština Barban
Rodila loza Puljština Puljština
Rodila loza Puljština Ližnjan
Rodila loza Puljština Ližnjan
Sedila tužna grlica Puljština Medulin
Šeće se Marko Puljština Frkeči (Barban)
Širi se more i Dunav Puljština Filipana
Ti si ljubo moja Puljština Puljština
Ustal san se Puljština Melnice (Barban)
Uzeja kosu Puljština Rakalj
Zaspal Pave Puljština Marčana
Zaspala je Katica Puljština Rakalj
Zibala j’ Ane Puljština Melnice
Zibala j’ Ane Puljština Filini
Zora rudi Puljština Rakalj
Zresal mi je Puljština Rakalj
Zrasla je jelva Puljština Barban
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790