Table

Pjesme

NAZIV PODRUČJE MJESTO AUDIO
Anka išla u šumu Žminjština Žminjština
Balun Žminjština Žminjština
Bile jesu tri sestrice Žminjština Žminjština
Cviće mi polje pokrilo Žminjština Žminjština
Cviće mi polje pokrilo Žminjština Žminjština
Cviće mi polje pokrilo Žminjština Žminjština
Cviće mi polje pokrilo Žminjština Žminjština
Ča se je zgodilo Žminjština Žminjština
Ča ti misliš Žminjština Žminjština
Djevojka je ruže brala Žminjština Žminjština
Ive kosi Žminjština Žminjština
Kad san bija Žminjština Žminjština
Kad se je Pave oženi Žminjština Žminjština
Kad su nas začule Žminjština Žminjština
Kćerko moja Žminjština Žminjština
Ko će, djeco, vas radovat Žminjština Žminjština
Loboričke su mlade Žminjština Žminjština
Majka Maru Žminjština Žminjština
Marko se šeće Žminjština Žminjština
Milko Moja Žminjština Žminjština
Moja žena žito žanje Žminjština Žminjština
Nagnula se višnjica Žminjština Žminjština
Nanaj mi ju Žminjština Žminjština
Oj, divojko jabuko Žminjština Žminjština
Oj, divojko Žminjština Žminjština
Oj, golube bijeli Žminjština Žminjština
Oj, Istro naša Žminjština Žminjština
Oj, Labine Žminjština Žminjština
Oj, Labinjka, Labinjan Žminjština Žminjština
Oj lužmarine Žminjština Žminjština
Oj lužmarinac Žminjština Žminjština
Oj lužmarinac Žminjština Žminjština
One tri naranče Žminjština Žminjština
Pirna Žminjština Žminjština
Pojmo mi mala na samanj Žminjština Žminjština
Popuhnul je Žminjština Žminjština
Pridi me služit Žminjština Žminjština
Puna mi Pula Žminjština Žminjština
Resti bolje Žminjština Žminjština
Rodila loza Žminjština Žminjština
Rodile se tri sestrice Žminjština Žminjština
Rumena si Žminjština Žminjština
Sedan dana Žminjština Žminjština
Sidila tužna grlica Žminjština Žminjština
Sedila j’ tužna grlica Žminjština Žminjština
Sidila tužna gerlica Žminjština Žminjština
Sinoć Ive iz Novoga doša Žminjština Žminjština
Sinoć nam se rodila divojka Žminjština Žminjština
Sinoć se je Ive oženija Žminjština Žminjština
Sunce nam zdolun gre Žminjština Žminjština
Široko more Žminjština Žminjština
Tamo doli jedna mudra mala Žminjština Žminjština
U Istri se zastava razvila Žminjština Žminjština
Učer san ija rudu Žminjština Žminjština
Udrila je sedma ura Žminjština Žminjština
U svoj Puli Žminjština Žminjština
Vrbniče nad morem Žminjština Žminjština
Zaspala je ljuba Ivanova Žminjština Žminjština
Zaspal Pave Žminjština Žminjština
Zaspal Pave Žminjština Žminjština
Zaspal Pave Žminjština Žminjština
Zaspal Pave Žminjština Žminjština
Zora rudi Žminjština Žminjština
Zora rudi Žminjština Žminjština
Tarankalica Žminjština Žminjština
Veseli se, zemljo plemenita Žminjština Žminjština
Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790